szybki-kontakt

Frankowa
Pomoc
Prawna.pl

unieważnimy Twoją
umowę kredytową

Jak unieważnić kredyt we frankach? Unieważnienie umowy kredytowej

Każdy Frankowicz, który wiele lat temu zawarł z bankiem umowę kredytową przeliczaną na franki szwajcarskie, ma prawo do unieważnienia umowy kredytowej na podstawie zawartych w niej nieprawidłowych zapisów. Z uwagi na brak chęci ze strony banków do ugodowego zakończenia sprawy, konieczne jest skierowanie sprawy na drogę sądową. By uzyskać satysfakcjonujące wyniki należy wykorzystać pomoc doświadczonej kancelarii. Daje to największe szanse na pozytywne zakończenie sprawy i unieważnienie umowy frankowej. Jak unieważnić kredyt we frankach, na czym polega taki proces i jakie są jego korzyści?

unieważnienie kredytu

Na czym polega unieważnienie umowy kredytowej we frankach? 

Unieważnienie umowy frankowej jest możliwe dla kredytów indeksowanych i denominowanych, o ile istnieją podstawy do złożenia pozwu do sądu i przesłanki, że warto pozwać bank i sprawa może zostać wygrana. Unieważnienie umowy kredytowej wydaje się być dla wielu Frankowiczów korzystniejszą opcją, dającą szansę na zakończenie umowy, uznanie jej za nigdy nie zawartą, a także wzajemne rozliczenie się stron i zwrotu kwot, jakie te wzajemnie od siebie otrzymały. W praktyce, przy unieważnieniu umowy frankowej, kredytobiorca zwraca do banku całość otrzymanego kapitału, a bank ma obowiązek zwrócenia wszystkich należności przekazanych mu przez kredytobiorcę. Ze względu na bardzo niekorzystne warunki umów frankowych, nawet w przypadku niespłacenia kredytu do końca, zdarza się, że kwota zwracana przez bank jest wyższa, niż kwota jaką kredytobiorca musi zwrócić do banku. Wówczas pomocne może być wsparcie dla Frankowiczów, oferowane przez naszych prawników.

Pozew o unieważnienie umowy frankowej

Decyzję o unieważnieniu umowy kredytowej warto podjąć przede wszystkim w sytuacjach, w których jest to dla Frankowicza korzystne, np. w przypadku umowy PKO Własny Kąt Hipoteczny. Wtedy, gdy unieważnienie umowy nie spowoduje, że kredytobiorca będzie musiał w dalszym ciągu dopłacać do kredytu. W praktyce jednak najczęściej zdarza się, że z uwagi na niekorzystne przeliczanie kredytu według zmienianego samodzielnie przez bank kursu waluty, kredytobiorca spłacał znacznie wyższe raty kredytu, niż byłoby to potrzebne w przypadku kredytu zawartego na legalnych warunkach. W praktyce więc unieważnienie umowy może przynieść kredytobiorcy zysk. W każdym wypadku największą korzyścią będzie oczywiście pozbycie się zobowiązania kredytowego, które dla wielu Frankowiczów jest największym obciążeniem finansowym, z jakim muszą się mierzyć. Warto zatem pomyśleć o złożeniu pozwu CHF.

unieważnienie kredytu

Jak unieważnić umowę kredytową we frankach?

Unieważnienie umowy frankowej następuje na podstawie zawartych w niej nieprawidłowych zapisów, które działają na niekorzyść kredytobiorcy i wykorzystują samodzielne ustalanie przez bank wysokości kursu obcej waluty. Po zgłoszeniu się do nas, skorzystać można z darmowej analizy prawnej umowy kredytowej CHF oraz bezpłatnie uzyskać opinie prawną dotyczącą umowy kredytowej, wraz z wyceną i dalszymi krokami działania. Wspólnie podejmiemy decyzję o wniesieniu pozwu CHF do sądu.

Unieważnienie umowy skutkuje powstaniem obowiązku zwrotu otrzymanych należności przez obydwie strony, ale także zakończeniem zobowiązania kredytowego oraz uwolnieniem ustanowionych zabezpieczeń spłaty kredytu (np. zdjęciem hipoteki ciążącej na nieruchomościach).

Dlaczego warto starać się o unieważnienie kredytu we frankach? 

Unieważnienie kredytu frankowego może być dla wielu Frankowiczów jedynym sposobem na pozbycie się ciążącego na nich długu, który z uwagi na niekorzystne zapisy umowy jest całkowicie nieprzewidywalny. Wysokość samej kwoty kredytu, jak i rat do spłaty każdego miesiąca, może zmieniać się na podstawie kursu waluty ustalonego przez sam bank – nawet jeśli Frankowicz jest terminowy i spłaca kredyt na czas, nie może mieć pewności, że kwota pozostała do spłaty będzie realnie malała. Z uwagi na płacenie często dwukrotnie wyższych rat kredytu, finalnie to poszkodowani kredytobiorcy mogą wyjść ze znacznym zyskiem w przypadku sukcesu i wygrania procesu z bankiem. Możliwe jest także przewalutowanie kredytu hipotecznego z CHF na PLN

Co więcej, ze względu na istnienie terminów przedawnienia (dla roszczeń Frankowiczów wynosi on dziesięć lat) i fakt, ze bank ma tylko trzy lata na dochodzenie roszczeń od kredytobiorcy, unieważnienie umowy kredytowej może skutkować tym, że zasadne będą wyłącznie roszczenia kredytobiorców względem banków – jeśli upłynęła odpowiednia ilość czasu od zawarcia kredytu i prawnicy będą w stanie obrać linię pozwu związaną z przedawnieniem, kredytobiorca może nie musieć oddawać otrzymanego kapitału do banku.

Doprowadzimy do unieważnienia umowy frankowej

🡳

Kontakt

    Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji przez frankowapomocprawna.pl za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu Regulaminu serwisu i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204)