szybki-kontakt

Frankowa
Pomoc
Prawna.pl

unieważnimy Twoją
umowę kredytową

Umowa PKO – Własny Kąt Hipoteczny

Kredyt mieszkaniowy Własny Kąt Hipoteczny to oferta dostępna od wielu lat w banku PKO BP, będąca jednym z przykładów kredytów denominowanych CHF. Własny Kąt Hipoteczny do dziś uznawany jest za jedną z najbardziej atrakcyjnych ofert hipotecznych na rynku, m.in. dzięki dostępności przy niskim wkładzie własnym. Na jakich zasadach działa, dlaczego był udzielany we frankach szwajcarskich i z jakimi problemami borykają się do dziś Frankowicze, którzy zaciągnęli tego typu kredyty?

wlasny kąt hipoteczny umowa

Czym jest kredyt denominowany Własny Kąt Hipoteczny i na jakich zasadach działa? 

Kredyt denominowany Własny Kąt Hipoteczny był zawierany we frankach szwajcarskich głównie w latach 2004-2009, kiedy ogromną popularność zyskała m.in. oferta banku PKO. Kredyt taki zakładał ustalenie wysokości kredytu w walucie obcej, franku szwajcarskim, a następnie wypłacenie jego równowartości w złotówkach według ustalonego kursu waluty.

Decydując się na taki kredyt, Frankowicz nie wiedział, jaką kwotę kredytu otrzyma ostatecznie – od momentu podpisania umowy do momentu wypłaty kredytu mijał pewien czas, w którym kurs waluty mógł zostać przez bank zmieniony. Co więcej, w kredytach denominowanych waloryzacji podlegają również raty spłaty kredytu – przeliczane z CHF mogą różnić się z miesiąca na miesiąc, a banki, korzystając z nieprawidłowych zapisów w swoich umowach, często wyliczały kurs po najbardziej korzystnej dla siebie stawce.

Własny Kąt Hipoteczny – pozbądź się problemu

Jako Frankowicz możesz zweryfikować czy w umowie denominowanej nie pojawiają się najbardziej charakterystyczne zapisy niedozwolone, na których podstawie można składać reklamację do banku i starać się o unieważnienie umowy kredytu denominowanego. Niestety, banki w większości przypadków odrzucają wnioski reklamacyjne i aby wygrać z nimi w sprawie konieczne jest złożenie pozwu sądowego CHF. Zarówno w przypadkach kontaktu bezpośrednio z bankiem, jak i w potrzebie późniejszego wejścia na drogę sądową, wsparcie doświadczonej kancelarii prawnej może być niezbędne do wygrania sprawy.

wlasny kąt hipoteczny umowa

Kredyt mieszkaniowy Własny Kąt Hipoteczny w CHF w ofercie PKO 

W czasach ogromnej popularności kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich, bank PKO BP udzielał kredytów denominowanych w CHF, wykazując kwotę kredytu na umowie we frankach, ale wypłacając kwotę w złotówkach według kursu kupna z tabeli banku. Rozwiązanie takie było w tamtych czasach korzystne dla kredytobiorców, którzy często mogli zyskać znacznie wyższą zdolność kredytową niż w standardowych kredytach hipotecznych w PLN i płacili często mniejsze raty kredytu. Niestety, na przestrzeni ostatnich lat udowodnione zostało, że w umowach PKO Własny Kąt Hipoteczny znajdowało się wiele zapisów niedozwolonych (tzw. abuzywnych), które naruszały interesy konsumentów.

Wśród nieprawidłowych zapisów umowy, co do których wątpliwości podnoszone są w sprawach sądowych, i które przemawiają na korzyść kredytobiorców, znalazła się m.in. kwestia, że kredyt będzie zgodnie z umową wypłacany w PLN według kursu kupna z tabeli banku. Problem w tym, że kurs kupna ustalany był przez bank na nieznanych zasadach i zdarzało się, że kredytobiorcy otrzymywali znacznie niższe kredyty niż zakładali przy podpisaniu umowy, właśnie ze względu na ten zapis umowy. Niewłaściwe zapisy dotyczyły też np. zapisów o formie spłaty kredytu i wysokości rat, ustalanej według własnego kursu sprzedaży banku.

Z jakimi problemami borykają się obecnie Frankowicze, który zdecydowali się na kredyt mieszkaniowy?

Problemy Frankowiczów związane z umową denominowaną CHF Własny Kąt Hipoteczny są znane w Polsce już od dawna i poruszane były przez wiele kancelarii prawnych, które wyspecjalizowały się w walce z bankami w sprawach Frankowiczów. Kredytobiorcy byli w ten sposób wykorzystani przez banki, nie tylko PKO, przyjmując korzystne warunki umowy i obietnicę niskiej raty kredytu – właśnie tak banki reklamowały swoje oferty mieszkaniowych kredytów hipotecznych w czasach, kiedy frank szwajcarski był wysoko cenioną w Polsce walutą.

Prawnik, który w swojej karierze pracował już z Frankowiczami, przeanalizował wiele umów Własny Kąt Hipoteczny i potrafi indywidualnie podejść do kolejnej sprawy, daje znacznie większe szanse na uzyskanie pozytywnego dla Frankowicza wyniku sprawy w sądzie. Zapadające w ostatnim czasie w takich sprawach wyroki dowodzą, że coraz więcej poszkodowanych szuka pomocy dla Frankowiczów i stara się o unieważnienie kredytu denominowanego Własny Kąt Hipoteczny, odzyskując w ten sposób kontrolę nad swoimi wydatkami

Wykonaj analizę umowy Własny Kąt Hipoteczny

🡳

Kontakt

    Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji przez frankowapomocprawna.pl za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu Regulaminu serwisu i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204)