szybki-kontakt

Całościowe unieważnienie umowy CHF zawartej z BPH S.A.

W dniu 21 grudnia 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (sygn. akt: II C 455/20) unieważnił w całości umowę o kredyt hipoteczny we frankach , zawartą z Bankiem BPH S.A. i zasądził na rzecz Kredytobiorców kwotę 139.948,37 zł plus odsetki oraz zwrot kosztów postępowania.

Ponownie zastosowanie miała tzw. teoria dwóch kondykcji, która coraz częściej jest stosowana przez sądy w celu unieważnienia kredytu we frankach.

Proces sądowy prowadzony przez naszych prawników trwał jedynie 8 miesięcy.