szybki-kontakt

Frankowa
Pomoc
Prawna.pl

unieważnimy Twoją
umowę kredytową

%

skuteczność wygranych
spraw

dotychczasowa korzyść
Klientów

na przygotowanie darmowej opinii prawnej

od uzyskania dokumentacji na zrobienie pozwu

Od lat współpracując z poszkodowanymi kredytobiorcami, wiemy doskonale jak bardzo oszukani przez banki czują się ci, którzy kilkanaście lat temu zawierali pozornie korzystne dla siebie umowy kredytowe. Świadczymy kompleksową pomoc dla kredytobiorców we frankach, oferując gruntowną analizę umowy kredytowej, darmową pomoc prawną przy analizie umowy kredytowej i ocenie o zasadności wytoczenia roszczenia przeciwko bankom oraz wsparcie w pozwaniu banków w celu odfrankowania kredytu lub unieważnienia umowy. Jak działamy i dlaczego jesteśmy najlepszym wyborem w procesie do wygrania z bankiem?

Darmowa analiza umowy kredytowej

przeliczenie na przyszłość po niższym kursie

darmowa pomoc
prawna CHF

zwrot prowizji

zwrot rat kredytu 10 lat wstecz

zwrot składek ubezpieczenia

zwrot kwot za nadpłacone raty

zawieszenie kredytu na czas procesu

Darmowa pomoc prawna przy analizie umowy CHF – kredyt w CHF nie musi być dłużej problemem

Jako doświadczony zespół prawników świadczący frankową pomoc prawną w zakresie nawiązywania kontaktu przedsądowego z bankiem oraz składania pozwów w sprawach o kredyty frankowe, oferujemy kompleksowe wsparcie dla Frankowiczów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i rozległej wiedzy możemy pochwalić się aż 94,3% skutecznością wygranych spraw. Oferowana przez nas pomoc prawna w sprawie kredytów w CHF jest darmowa i dotyczy analizy prawnej umowy kredytowej, oceny zasadności złożenia pozwu, kompleksową wycenę oraz informacje o dalszych krokach postępowania – potrzebujemy maksymalnie 48 godzin na przygotowanie darmowej opinii prawnej, a także do 7 dni od uzyskania dokumentacji na przygotowanie pozwu CHF, który umożliwi wygranie z bankiem.

Wszystkie działania związane z przeprowadzoną oceną prawną, poradą oraz wyceną usługi są darmowe – wynagrodzenie dla kancelarii płatne jest tylko w przypadku podjęcia przez Frankowicza decyzji o rozpoczęciu procesu prowadzącego do pozwania banku.

Kancelaria prawna dla Frankowiczów – co obejmuje pomoc przy kredytach CHF?

W ramach usług oferowanych naszym Klientom – Frankowiczom, którzy chcą uwolnić się od niekorzystnej dla siebie umowy frankowej, darmowa pomoc prawna przy kredytach we frankach obejmuje dokładną analizę umowy kredytowej oraz opinię prawną, możliwość złożenia pozwu o odfrankowienie kredytu lub unieważnienie umowy, zawieszenie kredytu na czas procesu oraz szansę na zwrot prowizji, zwrot rat kredytu wpłaconych do 10 lat wstecz, zwrot składek ubezpieczenia i zwrot kwot za nadpłacone raty.

Każdy przypadek naszych Klientów analizujemy indywidualnie i rozstrzygamy w oparciu o konkretne zapisy przy kredycie we frankach, tak by zawsze podejmować najskuteczniejsze działania i doprowadzać do wyników sprawy korzystnych dla Frankowiczów. Zajmujemy wysokie pozycje w rankingach kancelarii CHF.

Dlaczego warto skorzystać ze wsparcia dla Frankowiczów?

W przypadku wygranej zyskasz:

^
Zwrot rat kredytu wpłacanych do banku 10 lat wstecz z uwagi na nieważność całej umowy kredytowej CHF.
^
Zwrot kwoty za nadpłacenie kredytu we frankach z uwagi na stosowanie przez bank niedozwolonych klauzul waloryzacyjnych.
^
Zmniejszenie raty na przyszłość z uwagi na przeliczenie przez sąd kredytu po niższym kursie waluty CHF (np. z dnia uruchomienia).
^
Zwrot wpłaconych prowizji i składek ubezpieczeń powiązanych z kredytem frankowym.
^
Zwrot poniesionych kosztów sądowych.

Ponadto staramy się uzyskać dla naszych Klientów całkowite
zawieszenie spłaty kredytu we frankach na czas trwania postępowania sądowego.

Dlaczego my?

Współpracujemy

z najlepszą kancelarią prawną do wygrania z bankiem, posiadającą zespół wyspecjalizowanych prawników, na co dzień zajmujących się tematyką kredytów denominowanych do waluty obcej. O sukcesach świadczy lista kilkudziesięciu wygranych spraw, a lista wyroków sądowych stale rośnie!

Wieloletnie doświadczenie

i znajomość regulacji z takich gałęzi prawa jak prawo cywilne, bankowe i procesowe pozwala nam na zapewnienie naszym Klientom wysokiego prawdopodobieństwa uznania przez sąd naszych roszczeń i wygrania sprawy, dzięki czemu pomoc Frankowiczom jest niezwykle skuteczna.

Do każdego klienta

i każdej sprawy podchodzimy w pełni indywidualnie, co daje nam szansę na właściwe skonstruowanie roszczenia. Gwarantuje to klientowi pełne zabezpieczenie jego interesów i prawidłowe przygotowanie do postępowania sądowego w sprawie kredytu denominowanego we frankach.

Zapewniamy Państwu wsparcie

na całym etapie przedsądowym, tak by proces przygotowania pozwu przebiegał szybko i sprawnie. Na etapie sądowym świadczymy profesjonalne zastępstwo przez zawodowego pełnomocnika – radcę prawnego lub adwokata. W przypadku konieczności bezpośredniego stawiennictwa kredytobiorców na rozprawie, nasi prawnicy zajmą się właściwym przygotowaniem i opieką, tak by zniwelować niepotrzebny stres i ułatwić pobyt na sali sądowej.

Pozbądź się kredytu denominowanego we frankach

Propozycja kancelarii prawnej dla Frankowiczów kierowana jest do osób szukających wsparcia w trudnym momencie walki z zadłużeniem, które podczas podpisywania umowy miało być znacznie niższe i zawarte na korzystniejszych warunkach, niż okazało się to w rzeczywistości. Decydując się na skorzystanie z darmowej pomocy prawnej kancelarii CHF, można zyskać wolność od obciążającego kredytu, doprowadzając do unieważnienia umowy frankowej, lub znaczne obniżenie rat, które pozostały do spłaty. Możliwy jest także zwrot tych, które zostały nadpłacone.

Współpracujemy z doświadczonymi prawnikami zajmującymi się na co dzień sprawami Frankowiczów. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa cywilnego, bankowego i procesowego. Wspieramy naszych klientów na każdym etapie postępowania, dążąc do osiągnięcia sukcesu w sprawie. Zajmujemy się również umowami PKO Własny Kąt Hipoteczny.

Partnerzy

zdjęcie Konrad Sobański

Dyrektor Działu Prawnego

Od kilku lat związany z tematyką kredytów waloryzowanych do waluty obcej. Na co dzień świadczy pomoc prawną dla poszkodowanych kredytobiorców – głównie poprzez prawną analizę umów kredytowych, przygotowanie przeliczeń potrzebnych w postępowaniu sądowym, przygotowanie pism procesowych oraz bieżący kontakt z klientami. Konrad Hnyluch Sobański doświadczenie prawnicze zdobywał we wrocławskich kancelariach, renomowanych w krajowych i międzynarodowych rankingach oraz w korporacjach prawno-finansowych.

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie w 2018 r. obronił pracę magisterską z tematyki prawa rynku kapitałowego i uzyskał tytuł magistra prawa. Ponadto w 2020 r. uzyskał tytuł magistra ekonomii, również na Uniwersytecie Wrocławskim gdzie ukończył międzynarodowy anglojęzyczny kierunek ze specjalizacji ekonomia menedżerska (Master in Managerial Economics).

Beneficjent stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz autor publikacji naukowych z dziedziny rynków finansowych. Adept Szkoły Prawa Brytyjskiego organizowanej przez brytyjskie British Law Centre z Uniwersytetu w Cambridge. Aktualnie w trakcie przygotowania rozprawy doktorskiej z dziedziny nauk prawnych. Do jego zainteresowań należą szeroko pojęte regulacje prawa rynku kapitałowego, prawo handlowe, a także bankowość i finanse.

zdjęcie Jędrzej Jachira

Partner Zarządzający

Obecnie przedmiot jego specjalizacji stanowią sprawy o unieważnienie klauzul niedozwolonych oraz umów kredytów hipotecznych powiązanych kursem waluty obcej. Ponadto specjalizuje się w świadczeniu stałej pomocy prawnej przedsiębiorcom. Doświadczenie zawodowe zdobywał na początku kariery w jednej z największych kancelarii adwokacko – radcowskich w Polsce. Kolejno praktykował w wiodącej na rynku lokalnym wrocławskiej kancelarii adwokackiej, stanowiącej kontynuację kancelarii nieżyjącego adwokata i jego ojca – Wojciecha Jachiry. Następnie zarządzał jedną z dolnośląskich kancelarii odszkodowawczo – windykacyjnych.

Oprócz praktyki, odbywa stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (obecnie IV rok), wcześniej zatrudniony jako asystent naukowy w Zakładzie Europejskiego Prawa Zarządzania Gospodarczego. Jest autorem monografii naukowej oraz artykułów naukowych w języku polskim i angielskim. Absolwent studiów stacjonarnych prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Podczas studiów ukończył m.in. cykl kursów z zakresu prawa międzynarodowego i europejskiego na Oxford University w Wielkiej Brytanii. Regularny (coroczny) beneficjent stypendiów dla doktorantów, w tym m.in. Stypendium dla najlepszych doktorantów oraz Stypendium JM Rektora UWr. Obronił pracę magisterską z oceną bardzo dobrą pod patronatem prof. nadzw. UWr dr hab. Dariusza Adamskiego. Regularny (coroczny) beneficjent stypendiów dla doktorantów, w tym m.in. Stypendium dla najlepszych doktorantów oraz Stypendium JM Rektora UWr. Często występuje w charakterze prelegenta na ogólnopolskich oraz międzynarodowych konferencjach naukowych, w tym o tematyce związanej z pomocą osobom posiadającym kredyt waloryzowany kursem franka szwajcarskiego (CHF).

W ostatnim czasie występuje również w ogólnopolskich mediach (m.in. stale współpracując z Rzeczpospolitą, Radiem Wrocław oraz Gazetą Wyborczą) w charakterze eksperta w sprawach Frankowiczów.

zdjęcie Adam SobotaRadca prawny

Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Egzamin zawodowy zdał z jednym z najwyższych wyników w Izbie. Stacjonarne studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ukończył z wyróżnieniem. Praktyk, dydaktyk i działacz naukowy. Doświadczenie zawodowe zdobywał od wczesnych lat studiów, praktykując w sądach i wrocławskich kancelariach prawnych oraz udzielając darmowych porad prawnych pro bono. Przez cztery lata prowadził na Uniwersytecie Wrocławskim zajęcia ze studentami IV roku dziennego prawa z zakresu postępowania cywilnego. Współpracował również z Wyższą Szkołą Prawa im. H. Chodkowskiej, w której przez kilka lat prowadził ćwiczenia z zakresu postępowania cywilnego, prawa cywilnego i prawa pracy.

Autor monografii i artykułów oraz glos z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy i postępowania cywilnego (m.in.: Zastrzeżenia do protokołu w postępowaniu cywilnym, Postępowanie cywilne- wybrane zagadnienia i testy, Ekonomiczna analiza ograniczenia rozprawy w postępowaniu cywilnym, Odbieranie głosu i uchylanie pytań na rozprawie w procesie cywilnym, Umowa przedwstępna w stosunkach pracy, Jednorazowość umowy o pracę na okres próbny, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 12 kwietnia 2013 r.). Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską w Zakładzie Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zawodowo najmocniej związany z kredytami denominowanymi i indeksowanymi do waluty CHF, reprezentuje kredytobiorców przed sądami w całej Polsce w licznych procesach o zapłatę lub unieważnienie zawartych umów. Mediator w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Założyciel i lektor szkoły języka angielskiego prawniczego Saturday School, w ramach której prowadzi kursy i szkolenia z zakresu Legal English dla innych prawników oraz zajmuje się przekładem dokumentów prawnych.

Jak zacząć?

By stwierdzić czy dana umowa kredytowa kwalifikuje się do prowadzenia sprawy i wytoczenia powództwa konieczna jest wnikliwa analiza umowy kredytu w CHF, polegająca m.in. na sprawdzeniu i właściwym zakwalifikowaniu klauzul waloryzacyjnych znajdujących się w Państwa umowie kredytowej.

Po otrzymaniu skanów lub zdjęć umowy kredytowej nasi prawnicy zajmą się kompleksową analizą całkowicie za darmo. Efektem analizy jest opinia prawna, która pozwala stwierdzić, czy dana sprawa nadaje się do prowadzenia.

Opinia prawna poza wykazem klauzul i ich prawną kwalifikacją, zawiera również: informacje o dalszych krokach postępowania, pełną wycenę (tak by znali Państwo koszty zanim podejmą decyzje o zleceniu sprawy), szacowane korzyści w przypadku wygranej, harmonogram postępowania oraz listę dotychczasowych wygranych spraw.

Nasze wynagrodzenie jest zawsze zależne od danej umowy kredytowej i prawdopodobieństwa sukcesu. Oferujemy Państwu różne warianty wynagrodzenia, tak by dopasować się do preferencji danych Klientów. Honorarium można również rozłożyć na dogodne raty.

W przypadku decyzji o podjęciu walki z bankiem, kolejnym krokiem jest podpisanie umowy i udzielenie pełnomocnictwa. Na tym etapie działania z Państwa strony się kończą, a całość dalszej pracy podejmują nasi prawnicy.

Pierwszy etap stanowi skierowanie reklamacji wraz z wezwaniem do zapłaty do banku oraz wniosek o uzyskanie całej dokumentacji kredytowej. Pozwala nam to na przerwaniu biegu terminu przedawnienia oraz otwiera drogę do złożenia powództwa w sądzie.

W przypadku, gdy bank nie uzna naszej reklamacji, przygotowujemy przeliczenie kredytu w oparciu o dokumentacje uzyskaną z banku. Kolejny krok to przygotowanie pozwu w Państwa sprawie, wraz z całą konieczną dokumentacją.

Następnie, po złożeniu pozwu w sądzie, rozpoczyna się etap postępowania sądowego. Czas trwania procesu zależny jest od konkretnego sądu (staramy się kierować sprawy naszych Klientów, do „sprawdzonych”, szybko procedujących i wyspecjalizowanych w sprawach frankowych sądów).

Najczęstsze pytania

Czy moja umowa kwalifikuje się do wytoczenia sprawy?

Pierwszym krokiem, który pozwala na stwierdzenie czy dana umowa kredytowa zawiera klauzule waloryzacyjne i kwalifikuje się do sporządzenia pozwu to rzetelna analiza prawna postanowień zawartych w umowie kredytowej. W tym celu zachęcamy Państwa do przesłania nam skanów lub zdjęcia umowy kredytowej, a nasi prawnicy przeprowadzą dla Państwa pełną analizę prawną i przygotują formalną opinię prawną.

Na czym polega unieważnienie całej umowy kredytowej?

W przypadku uznania przez sąd, że umowa kredytowa jest nieważna w całości, z uwagi na zawarte w niej niedozwolone postanowienia umowne, przestaje ona istnieć. Uznaje się zatem, że umowa nie została w ogóle zawarta. W takiej sytuacji przyjmuje się, że skoro bank nie mógł zawrzeć umowy w takiej formie, to strony umowy nigdy nie łączył żaden stosunek prawny.

Strony są więc zobowiązane do wzajemnego rozliczenia: bank powinien oddać kredytobiorcy każdą wpłaconą kwotę na poczet rat kredytu, prowizji, składek ubezpieczenia, a kredytobiorca powinien oddać do banku kwotę kredytu jaką otrzymał w walucie PLN.

W większości przypadków szala korzyści przechyla się na stronę kredytobiorcy i to jemu przysługuje zwrot większej kwoty.

Na czym polega „odfrankowienie” umowy kredytowej?

Tak zwane „odfrankowienie” jest oparte na roszczeniu o zwrot kwot z tytułu nadpłacenia kredytu. Nadpłata kredytu (a właściwie każdej poszczególnej raty) wynika z faktu stosowania przez bank swoich kursów walut, z własnych tabel kursowych. Efektem w przypadku sukcesu jest zwrot wszystkich nadpłaconych kwot lub nawet jego zmiana na kredyt złotówkowy (a więc taki, który od początku podlegał by spłacie na lepszych warunkach).

Kwoty wynikające z nadpłaty kredytu sięgają dziesiątek, a nawet setek tysięcy złotych !

Ile trwa proces walki z bankiem?

Pierwszy etap to analiza prawna umowy kredytowej oraz przygotowanie opinii prawnej. Wychodząc naprzeciw naszym Klientom i ich oczekiwaniom przygotowujemy opinie prawną w ciągu 48 h od dnia otrzymania od Państwa umowy kredytowej.

Kolejny etap to złożenie w banku reklamacji, wraz z wezwaniem do ugody i wnioskiem o wydanie dokumentacji kredytowej. Na przygotowanie reklamacji potrzebujemy 3 dni od dnia podpisania z nami umowy.

Bank jest zobowiązany udzielić odpowiedzi w ciągu 30 dni od dnia wpływu reklamacji. W przypadku odpowiedzi negatywnej, od razu rozpoczynamy pracę nad pozwem. Tak by pozew, z pełnym przeliczeniem Państwa kredytu oraz całą potrzebną dokumentacją był gotowy w ciągu 7 dni.

Następnie rozpoczynamy etap postępowania sądowego. Tu czas zależny jest od wielu zmiennych czynników, takich jak: obecny stan obłożenia sądu, miejsce do którego kierujemy sprawę, cechy poszczególnej umowy i danej sprawy. Proces sądowy w pierwszej instancji trwa około 12-15 miesięcy. Druga instancja (w przypadku konieczności złożenia apelacji) to średnio 12 miesięcy.

Co w przypadku wygranej i upadku całej umowy?

W zależności od wyroku sądu, może nastąpić albo unieważnienie całej umowy lub jej „odfrankowienie” (zwrot nadpłaty). W przypadku unieważnienia całej umowy bank będzie zobligowany do oddania wszystkich pobranych od kredytobiorcy kwot (z tytułu rat kredytu, prowizji, ubezpieczenia), natomiast kredytobiorca musi się rozliczyć z bankiem z tytułu różnicy kapitału do spłaty. Często ma miejsce sytuacja, że kredytobiorca nie musi nic oddawać do banku, a to bank musi oddać nadpłatę Klientowi !

Ponadto bank, jako przegrany w procesie, będzie zobowiązany do oddania kredytobiorcy kosztów postępowania, w tym opłaty za pozew, opłaty skarbowej za pełnomocnictwo, opłaty uiszczonej na poczet biegłego sądowego oraz opłacić koszty zastępstwa procesowego kancelarii (zgodnie ze stawkami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości).

Co w przypadku wygranej i „odfrankowienia” umowy?

Wyrok sądowy powodujący „odfrankowienie” umowy powoduje, że bank jest zmuszony do zwrócenia kredytobiorcy nadpłaconej kwoty kredytu (w gotówce). Ponadto, bank będzie zobligowany do przeliczenia pozostającego kredytu na przyszłość po niższym kursie waluty CHF – powoduje to rzeczywiste i znaczne zmniejszenie miesięcznej raty pozostałego do spłaty kredytu.

Również jak to ma miejsce w przypadku wygrania sprawy i unieważnienia całej umowy kredytowej, bank będzie zobligowany do oddania kredytobiorcy kosztów całego postępowania (opłatę od pozwu, opłatę skarbową, koszty zastępstwa procesowego kancelarii, zgodnie ze stawkami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości).

Co w przypadku przegranej?

W przypadku przegrania sprawy nie pobieramy dodatkowego wynagrodzenia zastępstwa procesowego.

Bank nie ma instrumentów umożliwiających na wypowiedzenie kredytu lub kreowanie innych trudności dla kredytobiorcy.

Czy możliwe jest polubowne rozwiązanie sporu z bankiem?

Nasze doświadczenie i obecne praktyki banków pokazują, że banki odmawiają polubownych metod rozwiązania sporu.

Przepisy prawne zobowiązują nas do wezwania banku do polubownego rozwiązania sporu, zanim skierujemy pozew do sądu. Ma to miejsce na etapie przedsądowym, wraz ze skierowaniem do banku reklamacji i wniosku o wydanie dokumentacji kredytowej. Całym procesem zajmują się nasi prawnicy.

W przypadku chęci mediacji ze strony banku, nasi prawnicy podejmą również wszelkie konieczne działania negocjacyjne.

Czy jest konieczne spotkanie w biurze?

Wychodząc naprzeciw naszym Klientom, umożliwiamy załatwienie wszelkich formalności drogą elektroniczną lub pocztą/kurierem. Spotkanie z naszymi prawnikami jest oczywiście możliwe.

Z uwagi na obecne obostrzenia epidemiologiczne preferujemy spotkania w formie wideokonferencji lub kontakt telefoniczny.

Czy muszę pokryć koszty opinii lub kontaktu z prawnikiem?

Nie. Analiza prawna zapisów umowy kredytowej waloryzowanej do waluty obcej jest przeprowadzana całkowicie za darmo. Również kontakt z naszymi prawnikami w celu omówienia Państwa wątpliwości jest w pełni bezpłatny.

W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

Czy problem kredytów frankowych jest znany i powszechny?

Tak. Bez wątpienia od kilku lat problem kredytów waloryzowanych do waluty obcej stał się problemem bardziej znanym i powszechnym, niż to miało miejsce jeszcze kilka lat temu. Powoduje to, że sytuacja prawno-gospodarcza w naszym kraju sprzyja obecnie poszkodowanym kredytobiorcom.

Większa ilość spraw wpływa pozytywnie na większy stopień wyspecjalizowania sądów w tematyce kredytów frankowych. To natomiast przyśpiesza postępowanie i pozwala utrwalić jednolitą, korzystną linie orzecznictwa.

Na czym polega przedawnienie roszczeń?

Obecne przepisy prawne dają Frankowiczom 10 letni okres przedawnienia, a każda rata kredytu przedawnia się osobno. Oznacza to, że nawet jeśli Twoja umowa kredytowa została zawarta przed 10 laty, nadal istnieje prawna możliwość dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej.

W praktyce więc każdy miesiąc zwłoki powoduje przedawnienie kolejnej raty kredytu i rzeczywiste pomniejszenie możliwej do wygrania kwoty.

Ile to wszystko kosztuje?

Stawiamy na jasny i klarowny model honorarium. Oznacza to, że znają Państwo pełne koszty prowadzenia sprawy, zanim podejmą Państwo decyzję o zleceniu sprawy i przed podpisaniem z nami umowy.

Na koszty prowadzenia sprawy frankowej składa się honorarium kancelarii, które w zależności od Państwa preferencji, przedstawiamy w kilku wariantach. Honorarium zawiera w sobie dwa elementy: opłatę wstępną oraz % od wygranej kwoty. Daje do Państwu możliwość swobody i dostosowania wariantu wynagrodzenia konkretnie wedle preferencji (mniejsza opłata początkowa, kosztem większego % od sukcesu lub większa opłata początkowa, w zamian za mniejszy % od wygranej kwoty).

Tak stworzony model wynagrodzenia zapewnia Państwu elastyczność, ale też świadczy o naszej pewności co do wygranej w przypadku podjęcia współpracy, bowiem znaczna część naszego wynagrodzenia jest zależna od sukcesu i wygrania przed sądem.

Jakie dodatkowe koszty muszę ponieść?

Poza wynagrodzeniem dla kancelarii (honorarium), każdy pozew podlega opłacie sądowej. Opłatę tą trzeba uiścić zawsze i jest to stała kwota w wysokości 1000 zł płatna na rachunek sądu, do którego kierujemy sprawę.

Ponadto dodatkowa opłata, to opłata od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł, płatna na rachunek urzędu miasta w okręgu, którego znajduje się sąd. W toku postępowania może się okazać również konieczność opłacenia części zaliczki na biegłego sądowego.

Podkreślamy, że wszystkie powyższe opłaty są zwracane przez bank w przypadku wygrania sprawy!

Czy wynagrodzenia można rozłożyć na raty?

Tak, istnieje taka możliwość. Wychodzimy naprzeciw Państwa oczekiwaniom i umożliwiamy rozłożenie opłaty wstępnej na nieoprocentowane raty.

Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera opinia prawna.

Kto będzie prowadził moją sprawę?

Współpracujemy z jedną z najlepiej wyspecjalizowanych kancelarii prawnych w Polsce, jeśli chodzi o tematykę kredytów waloryzowanych do walut obcych. O renomie świadczą wysokie miejsca w krajowych rankingach kancelarii prawnych, wygrane sprawy frankowe oraz opinie zadowolonych klientów.

Kancelaria posiada zespół kilkudziesięciu prawników, w tym grono specjalistów na co dzień zajmujących się prawną obsługą spraw frankowych.

Państwa sprawę prowadził będzie zawodowy pełnomocnik (radca prawny lub adwokat), posiadający wymagane prawem uprawnienia do reprezentowania Państwa interesów przed sądem.

Przeciwko jakim bankom wytaczane są sprawy?

Decyzja o tym, czy dana umowa kredytowa kwalifikuje się do wytoczenia powództwa i walki z bankiem jest zależna od konkretnych postanowień zawartych w Państwa umowie kredytowej.

Aktualnie prowadzimy sprawy przeciwko m.in.:

 1. Bank BPH (GE MONEY BANK, GE MONEY BANK MIESZKANIOWY)
 2. Bank Ochrony Środowiska S.A.
 3. BGŻ BNP PARIBAS (dawniej: BGŻ, FORTIS BANK, DOMINET BANK)
 4. DEUTSCHE BANK
 5. Ergasias S.A. (Polbank)
 6. GETIN (dawniej: GETIN NOBLE, NOBLE BANK, DOM BANK)
 7. ING BANK ŚLĄSKI
 8. MBANK (dawniej: BRE BANK, MULTIBANK)
 9. MILLENIUM (dawniej: MILLENIUM, EURO BANK)
 10. PEKAO (w tym dawny HypoVereinsbank)
 11. PKO BP (w tym dawny NORDEA BANK)
 12. Raiffeisen International AG (następca prawny Raiffeisen Bank Polska S.A., EFG Eurobank)
 13. SANTANDER BANK POLSKA (dawniej: Kredyt Bank, BZ WBK)
 14. SANTANDER CONSUMER BANK (dawniej: SCB, PTF Bank)
 15. Svenska Handelsbanken AB S.A.
Jak wygląda niedozwolona klauzula waloryzacyjna w mojej umowie?

Przykładowy zapis stosowany w umowach kredytowych:

Kwota kredytu wypłacana w złotych, zostanie określona poprzez przeliczenie na złote kwoty wyrażonej w walucie, w której kredyt jest denominowany, według kursu kupna tej waluty, zgodnie z Tabelą kursów, obowiązującą w Banku w dniu uruchomienia środków, w momencie dokonywania przeliczeń kursowych.”

 

„Kwota wpłaty raty w złotych przeliczana jest na CHF wg kursu sprzedaży obowiązującego w Banku na dzień (…).”.

Czy moja umowa zawiera również wadliwe oprocentowanie kredytu?

Nie wykluczone! Zawierane przez banki umowy kredytowe indeksowane lub denominowane do walut obcych, bardzo często zawierają również niedozwolone klauzule dotyczące oprocentowania kredytu. Stanowi to dodatkowy, bardzo ważny argument do unieważnienia całej umowy kredytowej i odzyskania wszystkich kwot wpłaconych do banku. 

Jak brzmi niedozwolone postanowienie dotyczące oprocentowania kredytu?

Przykładowe klauzule dotyczące oprocentowania kredytu mające charakter abuzywny wyglądają następująco:

 

„Zmiana wysokości oprocentowania Kredytu może nastąpić w przypadku zmiany stopy referencyjnej określonej dla danej waluty oraz zmiany parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego w kraju (lub krajów zrzeszonych w Unii Europejskiej), którego waluta jest podstawą waloryzacji.”

Czym jest ubezpieczenie niskiego wkładu własnego?

Przykładowa klauzula dotycząca ubezpieczenia finansowanego wkładu własnego brzmi następująco:

„Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego Kredytu w (…) S.A. i tym samym opłacenie składki ubezpieczeniowej za 36-miesięczny okres ubezpieczenia w wysokości (…) % różnicy pomiędzy wymaganym wkładem własnym Kredytobiorcy, a wkładem wniesionym faktycznie przez Kredytobiorcę, tj. (…) zł. Jeśli z upływem pełnych 36 miesięcy okresu ubezpieczenia nie nastąpi całkowita spłata zadłużenia objętego ubezpieczeniem ani inne zdarzenie kończące okres ubezpieczenia Kredytobiorca zobowiązuje się do kontynuacji ubezpieczenia i tym samym opłacenia składki ubezpieczeniowej w wysokości (…) % od kwoty niespłaconego brakującego wkładu własnego, przy czym łączny okres ubezpieczenia nie może przekroczyć (…) miesięcy, licząc od miesiąca, w którym nastąpiła wypłata Kredytu. Kredytobiorca upoważnia Bank do pobrania środków na opłacenie składki z tytułu kontynuacji ubezpieczenia z rachunku wskazanego (…).”.

Do jakiego sądu skierują Państwo moją sprawę?

Nasze wieloletnie doświadczenie i znajomość przepisów również z takich gałęzi prawa jak postępowania cywilne, pozwalają nam kierować sprawy do sądów, które naszym zdaniem są najlepiej wyspecjalizowane w sprawach kredytów waloryzowanych. Od początku zatem staramy się tak prowadzić postępowania by zwiększyć szanse na sukces i skierować sprawę do sądu z trwałą i bardziej ujednoliconą linią orzecznictwa.

Ustalenie właściwości sądu jest indywidualne w każdej sprawie i zależy od postanowień konkretnej umowy kredytowej.

Co To jest Spread Walutowy?

Jest to różnica pomiędzy kursem kupna a sprzedaży danej pary walut (np. CHF/PLN) w kwotowaniu w banku lub kantorze. Kurs kupna to cena po jakiej daną walutę bank może kupić od klienta, a kurs sprzedaży określa za ile daną walutę możemy kupić od banku.

Dlaczego kredyty w CHF były tak „zachęcające”?

Kredyty frankowe były reklamowane jak bezpieczne, tańsze i dużo bardziej korzystne finansowo dla kredytobiorców. W rzeczywistości niska rata oraz niskie oprocentowanie były tylko złudzeniem, a banki narażały swoich klientów na bardzo wysokie ryzyko finansowe (zdając sobie sprawę z niedozwolonych umów przynoszących im ogromne zyski).

Już od samego początku „życia kredytu” banki grały nie fair. Skoro bank sam ustalał tabelę kursową do przeliczenia wypłaconego kredytu, mógł on więc zaniżać lub zawyżać kurs, tak by kredytobiorcy wypłacić mniejszą kwotę, a przynieść zysk dla siebie. To samo miało miejsce w przypadku każdej comiesięcznej raty kredytu – tu również spłata kredytu miała miejsce w oparciu o przeliczenie z bankowej tabeli kursów.

Co dawało przewagę dla banku?

Często banki warunkowały możliwość udzielenia kredytu od skorzystania z oferty w walucie obcej. Kwota kredytu nie była wypłacana od razu w dniu podpisania umowy, bank więc mógł dowolnie wybrać dzień, a więc i kurs do przeliczenia kredytu na swoją korzyść.

Częstą praktyką było zaniżanie kursu kupna oraz zawyżanie kursu sprzedaży. Wszystkie najistotniejsze parametry dotyczące funkcjonowania kredytu były ustalane przez zarządy banków (kursy, spready walutowe, marża kredytu itp.). Banki bardzo często warunkowały udzielenie kredytu od zawarcia niekorzystnych dla kredytobiorcy umów ubezpieczenia (polis na życie, od utraty pracy, ubezpieczenia wkładu własnego). Składki z tych ubezpieczeń również były przeliczane po bankowym kursie waluty, co stanowiło podwójną korzyść!

Czy to, że aktualnie spłacam/ lub spłacałem kredyt bezpośrednio w walucie CHF komplikuje sprawę?

Absolutnie nie. Późniejsze „próby” banku naprawiania wadliwej umowy kredytowej są nieistotne z punktu widzenia roszczeń, które konstruujemy dla naszych klientów.

To, że miało miejsce przejście na spłatę bezpośrednio w walucie CHF nie wpływa na zasadność roszczenia i wytoczenia sprawy.

Również spłata kredytu nie blokuje nam drogi do walki z bankiem.

Aktualności

WYGRANA Z MBANK W ŁODZI
WYGRANA Z MBANK W ŁODZI

Całkowite unieważnienie umowy CHF zawartej z mBank S.A. Ponowna wygrana z bankiem MBANK w Sądzie Okręgowym w Łodzi. W dniu 29 grudnia 2020 r. naszym prawnikom udało się uzyskać całkowite unieważnienie umowy kredytowej indeksowanej do waluty CHF, zawartej z bankiem...

Kontakt

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji przez frankowapomocprawna.pl za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu Regulaminu serwisu i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204)

  Sporządziliśmy już ponad 10 000 analiz prawnych

  Spraw CHF jest ponad 2500  

  Zespół 80 osób

  HS LEGAL
  Doradztwo Prawno-Gospodarcze
  Konrad Hnyluch Sobański

  NIP: 6912487897
  REGON: 387267111