szybki-kontakt

Frankowa
Pomoc
Prawna.pl

unieważnimy Twoją
umowę kredytową

Jak pozwać bank? Proces z bankiem CHF

Kredyty we frankach szwajcarskich zawierane były kilkanaście lat temu na podstawie korzystnego przedstawienia oferty przez banki i obietnicy spłaty kredytu przy niskim oprocentowaniu. Niestety, umowy kredytowe CHF konstruowane były tak, że to bank wyliczał na podstawie własnej tabeli kursów walut kwotę należną do spłaty w danym miesiącu, a ta wahała się w zależności od zmienności waluty ustalonej przez bank. W praktyce wielu Frankowiczów spłacało raty dwukrotnie wyższe, niż przewidywali przy zawieraniu umowy kredytowej. Obecnie coraz więcej z nich decyduje się na pozwanie banku za kredyt we frankach. Jak wygląda proces pozwania banku CHF, ile kosztuje taki proces i jak się do niego przygotować?

pozwać bank

Proces z bankiem o kredyt w CHF – czy warto pozwać bank? 

Wynikiem złożenia pozwu i rozpoczęcia procesu z bankiem o kredyt w CHF może być przewalutowanie kredytu (tzw. odfrankowanie) lub unieważnienie zawartej we frankach szwajcarskich umowy kredytowej. Każdy ze scenariuszy może być dla Frankowicza wyjątkowo korzystny, przynosząc szansę na odzyskanie nadpłaconych rat i rozliczenie się z bankiem, nawet w sytuacji, gdy do spłacenia w dalszym ciągu pozostaje część kredytu. Opłacalność pozwania banku na podstawie umowy kredytowej w CHF zależy od indywidualnego przypadku – decyzję należy podjąć w oparciu o przeprowadzoną analizę umowy zleconą do wykonania doświadczonej w temacie Frankowiczów kancelarii. Jedynie te, mogące pochwalić się skutecznością i wysokim procentem wygranych spraw, są w stanie zaoferować wysokie prawdopodobieństwo, że proces z bankiem CHF będzie opłacalny.

pozwać bank

Jak wygrać z bankiem? Kredyt we frankach i koszty pozwania banku

Uzyskanie orzeczenia o przewalutowaniu lub unieważnieniu kredytu we frankach może odbyć się na podstawie ugody z bankiem (banki niestety nie udzielają zgody na polubowne rozwiązanie sporu) lub złożenia pozwu CHF w sądzie i przeprowadzenia postępowania, w którym nasi prawnicy udowodnią naruszenie przez bank warunków umowy oraz zawarcie w niej nieprawidłowych klauzul indeksacyjnych/denominacyjnych (niedozwolone postanowienia umowne). Pierwszym krokiem do pozwania banku w sprawie frankowej jest przeprowadzenie bezpłatnej analizy prawnej umowy kredytowej CHF, na podstawie przesłanej umowy kredytowej. Nasi prawnicy sprawdzą umowę kredytową oraz przygotują opinię prawną i zaproponują najbardziej korzystną drogę postępowania, prowadzącą do sukcesu i wygrania sprawy z bankiem.

Koszty pozwania banku za kredyt w CHF można rozgraniczyć na koszty dla kancelarii oraz koszty sądowe. Te drugie są ponoszone przez kredytobiorcę (stronę pozywającą), ale w przypadku wygranej sprawy są spłacane przez bank. Nasza kancelaria nie pobiera honorarium za przeprowadzenie analizy sprawy i sporządzenie wyceny procesu pozwania banku. Każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie, dzięki czemu możemy w pełni dostosować koszty pozwania banku za kredyt we frankach szwajcarskich do sytuacji.

Koszty sądowe pozwania banku przy kredycie w CHF

Współpraca z odpowiednią kancelarią gwarantującą wysokie szanse na odniesienie sukcesu to podstawa, ale honorarium samej kancelarii prawnej dla Frankowiczów może różnić się w zależności od wybranej jednostki. Niezmienne pozostają natomiast koszty postępowania sądowego, które w przypadku złożenia pozwu do sądu o przewalutowanie lub unieważnienie kredytu bankowego obejmują opłatę sądową (1000 zł płatne na rachunek sądu), opłatę od pełnomocnictwa (17 zł) oraz zaliczkę na opinię biegłego, o ile taka jest konieczna. W praktyce, jeśli proces pozwania banku zostanie wygrany i sąd orzeknie o przewalutowaniu lub unieważnieniu kredytu, bank będzie musiał ponieść wszystkie koszty procesu.

Jako kredytobiorca, który zawarł umowę kredytową z bankiem w CHF, możesz domagać się od banku przewalutowania kredytu we frankach lub jego unieważnienia na podstawie pojawiających się w umowach niedozwolonych zapisów (tzw. klauzul abuzywnych), pozwalających bankowi na samodzielne ustalanie kwoty uruchomionego kredytu oraz wysokości rat na podstawie kursu waluty (franka szwajcarskiego) pobieranej z własnej tabeli kursów. Działania takie są bezprawne i krzywdzące dla kredytobiorcy, który w praktyce nie ma żadnej kontroli nad wysokością spłacanego przez siebie kredytu.

Rozpocznij proces z bankiem chf

🡳

Kontakt

    Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji przez frankowapomocprawna.pl za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu Regulaminu serwisu i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204)