szybki-kontakt

Unieważnienie kredytu CHF zawartego z bankiem PKO BP

Sąd Okręgowy we Wrocławiu w dniu 29 grudnia 2020 r. (sygn. akt: XII C 1383/18, sędzia Krzysztof Rudnicki) unieważnił w całości umowę kredytu hipotecznego zawartą z bankiem PKO BP (umowa kredytowa Własny Kąt Hipoteczny) i zasądził na rzecz Kredytobiorców kwoty: 102 578,58 zł oraz 39 977,57 CHF.

Umowa kredytowa denominowana do waluty CHF została unieważniona w oparciu o korzystną dla Kredytobiorców teorię dwóch kondykcji.

To już kolejny sukces naszych prawników w ostatnim czasie, którzy wywalczyli unieważnienie umowy kredytu CHF banku PKO BP (Umowa kredytu hipotecznego denominowanego do CHF „WŁASNY KĄT HIPOTECZNY”).